Door Hendrikus Loof op 22 juli 2015

PvdA stelt vragen over werkgelegenheid buschauffeurs Hoogeveen en Meppel

De PvdA Drenthe heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de werkgelegenheid voor de buschauffeurs van de stadsdiensten in Hoogeveen en Meppel.

Door bezuinigingen van het OV-Bureau Groningen dreigen 15 buschauffeurs van Connexxion, die op dit moment nog de stadsdiensten in Hoogeveen en Meppel verzorgen, hun baan te verliezen. Ondertussen hebben beide gemeenten plannen ontwikkeld om het stadsvervoer zelfstandig overeind te houden, door het inzetten van vrijwilligers of andere vormen van openbaar vervoer. Daarmee is echter niet gegarandeerd dat de banen voor de betreffende buschauffeurs behouden blijven.

De PvdA wijst het College van Gedeputeerde Staten, dat vertegenwoordigd is in het Dagelijks Bestuur van het OV-Bureau Groningen en Drenthe, op de zorgplicht tegenover het personeel van het OV-bureau. Bovendien vraagt de PvdA de Provincie om de gemeenten Hoogeveen en Meppel te wijzen op het belang van herplaatsing van de chauffeurs. Het College van Gedeputeerde Staten zou hier wat de PvdA Drenthe betreft een adviserende rol in kunnen spelen.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Krijgt energie van: Mensen waarmee het prettig (samen-) werken is en van wat rock ‘n’ roll op z’n tijd. Grootste ergernis: Onrecht, gesjoemel en gegraai. In de politiek door: Hardnekkig gevoel om iets aan onrecht, gesjoemel en gegraai te doen. Morgen invoeren: Een energieneutrale provincie Drenthe. Drenthe is voor mij: Veel meer dan turf, jenever

Meer over Hendrikus Loof