PvdA vraagt: kunnen grote zonneparken beetje dimmen?

Door Peter Zwiers op 6 juli 2020

Onze Statenfractie heeft bij monde van Statenlid Peter Zwiers de afgelopen tijd de problematiek op het energienetwerk in Drenthe van dichtbij gevolgd. Door zijn inzet is er zelfs landelijk veel aandacht voor de situatie, waarbij het voor sportclubs, maatschappelijke organisaties als dorpshuizen en ook particulieren uiterst moeilijk is om de duurzame stroom af te leveren op het net. De grote (commerciële) zonneparken van projectontwikkelaars lijken alle ruimte te krijgen. Een mogelijke oplossing die vorige week in beeld kwam: laat de grote parken even ‘dimmen’.  

De problematiek rondom netcapaciteit is algeheel bekend (lees ook dit recente artikel in Dagblad van het Noorden weer over de moeizame situatie op het net in Drenthe). De PvdA waardeert het initiatief van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe om een marktconsultatie te doen naar ‘netcongestie’ met als pilotproject VV Nieuw Buinen. De PvdA hoopt dat dit tot oplossingen leidt. 

Via hetzelfde Dagblad van het Noorden nam de PvdA-Statenfractie kennis van een pilot van Enexis en Liander om te experimenteren met dimmen om daarmee ruimte te creëren voor aansluiting van meer initiatieven. Dit experiment gaan de partijen uitvoeren rondom zonnepark Woldjersspoor in de provincie Groningen. 

De PvdA heeft met grote interesse dit artikel gelezen. Peter Zwiers: ‘Wij zien hierin kansen om kleinschalige lokale initiatieven ruimte te kunnen geven. Het liefst zouden wij een dergelijk experiment ook in Drenthe uitvoeren.’ 

De PvdA heeft daarom over deze kwestie de volgende vragen gesteld aan het College van GS: 

1. Bent u op de hoogte van het experiment rondom zonnepark Woldjersspoor? 

2. Is er contact geweest met Enexis/ Liander om te onderzoeken of een dergelijk experiment in Drenthe uitgevoerd kan worden? Zo nee, bent u daartoe bereid? 

3. Deelt u de mening van de PvdA Statenfractie dat het dimmen van grootschalige zonne- en windparken ertoe leidt dat er meer ruimte komt voor kleinschalige lokale initiatieven? 

4. Bent u bereid om contact te zoeken met Enexis om het experiment met zonnepark Woldjersspoor te betrekken bij de marktconsultatie netcongestie vv Nieuw Buinen? 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers