PvdA wil aanpassing ongunstige subsidieregeling sportverenigingen

Door Peter Zwiers op 5 februari 2019

De provincie Drenthe loopt voorop bij het verduurzamen van sportverenigingen. Veel buitensportverenigingen hebben de afgelopen jaren op dit terrein stappen gezet. Dit komt nu echter op de tocht te staan door veranderend Rijksbeleid. Het gevolg: veel clubs kunnen niet meer investeren in duurzame maatregelen. De PvdA-Statenfractie van Drenthe wil van het College van GS weten wat de provincie hieraan kan doen.

Vanuit de provincie Drenthe is de afgelopen jaren de verduurzaming van sportclubs mogelijk gemaakt vanuit het programma Drenthe Sport Duurzaam. Goed voor het milieu en goed voor de clubs, die daardoor bijvoorbeeld hun contributie niet hoefden te verhogen. Zo kunnen Drenten blijven sporten, wat ook weer goed is voor de leefbaarheid in buurten en dorpen.

De PvdA ontvangt echter vanuit de sportwereld steeds meer verontrustende signalen over de huidige randvoorwaarden om te investeren in verduurzaming. De afschaffing van de salderingsregeling en de beperkingen op het elektriciteitsnet spelen een rol. Maar het is met name de wijziging in de landelijke subsidie die zorgt voor grote belemmeringen. Voor de meeste sportverenigingen geldt dat zij in het vervolg pas ná de investering subsidie aan kunnen vragen. Vooraf is onduidelijk óf deze subsidie wordt toegekend. Daardoor moeten verenigingen grote risico’s nemen en grote bedragen voorfinancieren. Veel verenigingen kunnen en willen dit risico niet nemen. PvdA-Statenlid Peter Zwiers: ‘De Statenfractie van de PvdA maakt zich hierover zorgen en wil dat de belemmeringen voor verduurzaming van deze belangrijke maatschappelijke voorzieningen worden weggenomen. Wij hebben dit ook met de Tweede Kamer-fractie van de PvdA opgenomen en ook daar wordt actie ondernemen.’

De PvdA wil van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij op de hoogte is van het stagneren van de verduurzaming van sportverenigingen. Ook wil zij weten of GS de mening deelt dat het huidige Rijksbeleid zorgt voor deze stagnatie. Ziet GS mogelijkheden om dit knelpunt bij de Ministers onder de aandacht te brengen en wat kan zij zélf doen om de situatie te verbeteren?

Bekijk hier het item van RTV Drenthe over de hinder die sportclubs ondervinden.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers