Door Rudolf Bosch op 1 augustus 2017

PvdA wil ruimte voor een poppodium in Drenthe

De PvdA-Statenfractie van Drenthe betreurt het feit dat er een einde lijkt te komen aan het poppodium Apollo in Emmen. Een divers cultureel aanbod is volgens de PvdA van groot belang voor aantrekkelijke en sterke steden in Drenthe, waar voor jong en oud iets te beleven valt.

Eerder al vroeg PvdA-Statenlid Rudolf Bosch aandacht hiervoor. Apollo lijkt nu door een gebrek aan financiële zekerheid de handdoek in de ring te gooien. Juist het feit dat het theater in Emmen via deze weg een podium bood aan jong talent, alsmede een voor de jeugd aantrekkelijk programma, geeft de meerwaarde van dergelijke poppodia aan.

De vorig jaar vastgestelde provinciale cultuurnota biedt in de ogen van de PvdA ruimte voor meer jongeren- en popcultuur in Drenthe. Eén of meerdere goed uitgeruste poppodia kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. De Statenfractie wil hierover met meerdere partijen in gesprek, zoals de Drentse theaters, bestaande poppodia en Kunst & Cultuur Drenthe, om een goed beeld te krijgen van vraag en aanbod op dit terrein. De PvdA vindt het belangrijk dat de provincie ook een bijdrage levert aan de doelstelling om de cultuur ‘van onderop’ te stimuleren en daarmee muziek en cultuur dichterbij jongeren te brengen.

 

 

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch