Door Jacob Bruintjes op 21 april 2016

Reactie bestuur n.a.v. gewestelijke vergadering 16 april

Tijdens de extra gewestelijke vergadering werd het vertrek van Ard van der Tuuk besproken. Het gewestelijk bestuur constateert dat de uitkomsten van de vergadering van afgelopen zaterdag zijn:
  • In nauwe samenwerking met het bestuur wordt de vacature voor gedeputeerde opgesteld. Een ‘Van Waarde’ gedreven politicus is hierbij het uitgangspunt.
  • Het is van groot belang dat de onderlinge verhoudingen verbeteren en dat de samenwerking met het bestuur versterkt wordt.
  • De kandidaat voor gedeputeerde dient buiten de fractie gezocht te worden en heeft een open en benaderbare bestuursstijl.
Rol gewestelijk bestuur
Deze uitkomsten zijn passend in het beeld van PvdA Drenthe. Het bestuur zal vanuit haar rol hier uitvoering aan geven, om tot zorgvuldige besluitvorming te komen in dit gehele proces.
Nieuwe ledenvergadering volgt 
De volgende ledenvergadering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden wanneer de fractie en/of het Gewestelijk Bestuur informatie over het gehele proces heeft te delen. In de vergadering is toegezegd dat deze nieuwe bijeenkomst gepland zal zorden. Nadere informatie volgt z.s.m. De fractie van PvdA Drenthe zal tijdens deze vergadering de stappen toelichten die zij zet in het vervolgproces.
Jacob Bruintjes

Jacob Bruintjes

Woonplaats: Borger Krijgt energie van: Mensen die iets voor een ander over hebben Sterk in: Het verbinden van mensen met elkaar op basis van inhoud, vertrouwen en een scheutje humor. In de politiek door: De passie en gedrevenheid van Joop den Uyl en van mijn nicht Fokje (zij was gemeenteraadslid in Oude Pekela en maakte

Meer over Jacob Bruintjes