Schaf de Verhuurdersheffing af!

Door Ralph du Long op 19 december 2019

Het is de woningcorporaties al lang een doorn in het oog: de Verhuurdersheffing. Een belasting die is ingesteld door het Rijk en die ervoor zorgt dat de corporaties miljoenen euro’s aan Den Haag moeten afdragen. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in goed wonen en de leefbaarheid in Drenthe. Met een motie wordt het College van GS opgeroepen er bij het Rijk op aan te dringen dat de Verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

Namens de PvdA voerde ons Statenlid Ralph du Long het woord. In aanvulling op SP-Statenlid Greetje Dikkers die de motie indiende, gaf Ralph aan welke invloed de heffing heeft: ‘Neem de woningcorporatie Actium uit Assen met 16.000 woningen. Deze betaalt in 2020 11,5 miljoen euro aan de staat. Dat is circa 700 euro per woning. Wanneer er in Drenthe dan zo’n 55.000 sociale huurwoningen staan, komt het totale bedrag voor de gehele provincie op een kleine 40 miljoen euro. Geld dat niet besteed kan worden aan de volkshuisvesting en de leefbaarheid.’ Het was voor de PvdA-Statenfractie reden om de motie mee in te dienen; deze kreeg brede steun in het Drents Parlement.

Gedeputeerde Wonen Hans Kuipers neemt de motie mee in zijn overleg met de Drentse gemeenten, woningcorporaties, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).

Lees hier het artikel van Serge Vinkenvleugel op RTV Drenthe.

[Afbeelding van Nattanan Kanchanaprat via Pixabay]

Ralph du Long

Ralph du Long

Mooiste plek in Drenthe? Uitzicht vanuit mijn woonkamer op de Ankerhof vijver in Assen. Vooral als er ijs ligt en het heeft gesneeuwd. Word blij van… Onvoorbereid in diepe waters worden gegooid in onbekende landen. In de politiek beland door? Het eerste zwarte gemeenteraadslid in Amsterdam, tevens een goede vriend. Morgen invoeren! Publieke goederen terug

Meer over Ralph du Long