10 januari 2015

Geef de woningcorporatie weer terug aan de huurders!

Woningcorporaties waren opgericht voor het realiseren van betaalbare huurwoningen. Daar moeten ze nu weer naar terug keren, vindt de PvdA.

Sloop of nieuwbouw?

Sloop

Lokaal opereren en niet groter worden, eerder kleiner. Daarbij moeten huurders veel meer invloed krijgen op het beleid inzake renovatie en sloop/behoud van oude woningvoorraad.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 23