Door Hendrikus Loof op 23 november 2016

Steun voor Retailagenda Drenthe

Vorig jaar heeft het ministerie van EZ de ‘Retailagenda’ gepresenteerd: de visie van het Rijk op het winkelen in de toekomst. Op winkelgebied zijn veel ontwikkelingen gaande, met ingrijpende gevolgen – zoals een toenemende leegstand. Overheden, marktpartijen en ondernemers moeten samen aan de slag. Voor Drenthe is nu een provinciale Retailagenda opgesteld. Onze Statenfractie is er over te spreken, maar stelt wel nog vragen.

Tijdens de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid is vandaag gesproken over de Retailagenda voor Drenthe. Volgens ons Statenlid Hendrikus Loof is de agenda uitgewerkt conform het college-akkoord. De fractie steunt de inhoud, maar had nog wel twee vragen aan het College van GS. De eerste betrof de voorgestelde ‘regierol’ van de provincie zelf: kan dit ook een verbindende rol zijn tussen gemeenten? Bijvoorbeeld in het geval wanneer gemeenten wedden op hetzelfde winkelpaard en ze elkaar in de greep houden. In het verlengde hiervan vroegen we naar hoe de gemeenten hierin staan: voelen ze dezelfde urgentie en willen ze elkaar straks in de uitvoering van de agenda ook iets gunnen?

Gedeputeerde Henk Brink gaf in zijn reactie aan de agenda binnenkort een vervolg krijgt met een uitvoeringsprogramma; daarin komt onder meer ook het door de PvdA voorgestelde Binnenstadsfonds aan bod. Hoewel het College van GS niet plan is het beter te weten dan de 12 Drentse gemeenten, ziet zij wel degelijk mogelijkheden voor de verbindende rol die Hendrikus Loof aanreikte. ‘Ook los van het Binnenstadsfonds willen we meedenken met gemeenten.’ Dat alle gemeenten de agenda onderschrijven geeft volgens Brink aan dat zij doordrongen zijn van de problematiek. Laat onverlet dat er straks – wanneer het gaat over concrete maatregelen en middelen – best nog harde noten gekraakt moeten worden. ‘Er zijn harde keuzes nodig’, aldus Brink.

Lees hier het artikel in het Dagblad van het Noorden over de bespreking van de Retail Agenda.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof