De vakantieparken in Drenthe: PvdA staat achter impuls

8 februari 2018

De provincie trekt 6,5 miljoen uit om de vakantieparken in Drenthe te verbeteren. Onze Statenfractie vindt dat een goede zaak. We vragen daarbij wel aandacht voor de sociaal-maatschappelijke problemen op een aantal parken en met name ook voor de toegankelijkheid. Statenlid Michel Berends: ‘Toegankelijkheid moet de regel zijn en geen uitzondering.’

Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE op 24 januari werd er uitgebreid gesproken over de kwaliteit van de vakantieparken in Drenthe. Michel Berends gaf toen aan dat de gemeenten en de recreatiesector vooral aan zet zijn: ‘De provincie is faciliterend zonder rol van private partijen en gemeenten over te nemen.’ Hij benadrukte dat er rond de vorming van het ‘Vitaliteitsfonds Drenthe’ goed is samengewerkt tussen gemeenten, Recreatieschap Drenthe, Recron, ondernemers, verenigingen van eigenaren, natuur- en terreinbeherende organisaties. ‘Dat moet ertoe leiden dat de kopgroep met goede parken groter wordt en het peloton aan parken erachter vitaler.’

De PvdA stemt in met de provinciale aanpak, die via drie sporen gaat verlopen:

– investeren in excelleren, oftewel het faciliteren van vitale parken en parken met potentie;

– het ondersteunen van transformeren naar een andere passende bestemming;

– het faciliteren van kennis en samenwerking, in de vorm van een expert team.

Bijzondere aandacht vroeg de PvdA voor het thema toegankelijkheid. Berends: ‘Toegankelijkheid voor mensen met een beperking behoort de norm te zijn en ontoegankelijkheid de uitzondering. Neem dit mee van meet af aan in de gesprekken met beheerders en eigenaren. Dat is beter en goedkoper dan achteraf aanpassen.’ Gedeputeerde Henk Brink nam dit punt over.

Lees hier meer over het onderzoek dat aan de basis lag van het nieuwe provinciale beleid.