Door op 28 januari 2016

Vernieuwing centrum Emmen ligt op stoom

Het centrum van Emmen krijgt een ander aanzien. Functies veranderen van plaats, de openbare ruimte en de infrastructuur krijgen meer kwaliteit. De PvdA-Statenfractie is enthousiast.

Provinciale Staten hebben een voortgangsrapportage gekregen over de ‘Integrale Gebiedsontwikkeling Atalanta’. Dit project loopt sinds 2008 en moet Emmen op economisch, sociaal en ruimtelijk gebied vooruit helpen. De provincie ondersteunt daarbij. In het centrum van Emmen vinden tal van deelprojecten plaats, zoals de verplaatsing van de dierentuin en de bouw van een nieuw theater. In de PvdA-fractie is de voortgangsrapportage – voorgelegd aan de commissie FCBE op 20 januari – met veel enthousiasme besproken. Dat enthousiasme is versterkt door ons bezoek half januari aan de PvdA-raadsleden in Emmen, die met veel passie over de vorderingen hebben verteld. Ook bij de bevolking groeit de trots over de resultaten. Waarom ons enthousiasme? Er is veel vooruitgang geboekt. Zo nadert aan de westkant het einde van de bouw.

Wildlands

Bovendien worden in maart 2016 Wildlands en de Wereld van de Ontmoeting in gebruik genomen en het Theater wordt in het najaar van 2016 geopend.  Mooi ook om te zien dat de verhuizing van de dieren van de oude naar de nieuwe locatie zoveel media-aandacht heeft opgeleverd. Het is terecht dat Marketing Drenthe Wildlands heeft opgenomen in de top 10 van redenen om Drenthe te bezoeken: we hebben met Wildlands een topattractie binnen Drenthe die veel bezoekers zal trekken. Dat is natuurlijk ook erg goed voor de werkgelegenheid. We kunnen ook lezen in de aanbiedingsbrief dat als het gaat om ruimtelijke en architectonische kwaliteit en duurzaamheid, er ruim wordt voldaan aan de door de provincie gestelde criteria.

Nieuwe plannen

Onze fractie kijkt uit uiteraard ook vooruit: hoe gaan we nu verder met de locatie van het oude dierenpark? Gedeputeerde Van der Tuuk en de burgemeester van Emmen hebben onlangs het idee gelanceerd om een deel van het terrein te bestemmen als ‘kunstfabriek’.  Wij zijn erg enthousiast over het idee en het past ook bij de ambitie die in Emmen leeft dat het gebied openbaar toegankelijk moet worden. We hopen dat het college dit idee de komende tijd verder kan oppakken.