Door op 1 februari 2017

Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht gaat van start: ‘Vrouwen Kiezen’

Op internationale Vrouwendag 8 maart is het zover: de start van drie jaar viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. In de drie verkiezingsjaren 2017, 2018 en 2019 worden activiteiten georganiseerd om hierbij stil te staan. En om in brede zin aandacht te vragen voor het thema ‘vrouwen in de politiek’. Onze fractievoorzitter Roelie Goettsch zit de werkgroep vanuit Provinciale Staten voor, die een en ander organiseert. Bij de vergadering van PS van 1 februari gingen de eerste uitnodigingen de deur uit.

In 2017 is het 100 jaar geleden dat, via een grondwetswijziging, vrouwen in Nederland passief kiesrecht kregen en daarmee gekozen konden worden als volksvertegenwoordiger. In 1919 werd het kiesrecht uitgebreid met het actief kiesrecht, ofwel het stemrecht. Is het onderwerp daarmee ‘geschiedenis’? Dat is geenszins het geval, zo legt Roelie uit: ‘Het thema “vrouwen in de politiek” blijkt nog steeds uitermate actueel. Verhoudingsgewijs zijn er relatief weinig vrouwen actief in de Drentse politiek. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende drempels zijn die vrouwen ervaren om politiek actief te zijn.’ De Statenfractie van de PvdA Drenthe nam het initiatief om dit te doorbreken: ‘Maaike Bakker en ik hebben de andere partijen bij elkaar gehaald, om te kijken hoe hier meer aandacht voor gevraagd kan worden. En hoe de drempels geslecht kunnen worden. Dat er in de jaren 2017, 2018 en 2019 landelijke, gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen plaats vinden vormde hierbij een mooi opstapje. We gaan drie jaar lang allerlei activiteiten organiseren. Om 100 vrouwenkiesrecht te vieren, maar zeker ook om meer vrouwen te interesseren voor de politiek en de verhouding man/vrouw beter in balans te krijgen.’

Vlot van start

Het programma is, nadat in november 2016 Provinciale en Gedeputeerde Staten ermee instemden, vlot van start gegaan en heeft inmiddels de naam ‘Vrouwen Kiezen’ meegekregen. Roelie: ‘Vanuit de ambtelijke organisatie krijgen we ondersteuning. We zijn hiermee een bijzondere en heel plezierige vorm van samenwerking aangegaan. De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels gepland. Op Vrouwendag 8 maart zijn de statenleden welkom bij een bijeenkomst in het Atlas Theater in Emmen. Daar hebben we een rondetafelgesprek in Emmen over het thema “Vrouwen in de politiek, toen en nu”, met aansluitend het bezoeken van het event van de 8maartgroepEmmen. Op 11 maart vindt een interessant panelgesprek plaats over “Vrouwen in de politiek; 100 jaar vrouwenkiesrecht” onder leiding van Wouke van Scherrenburg. Dit gebeurt tijdens het Internationaal Filmfestival Assen Vrouw en Film. Een inspirerend begin van ons programma waarmee we zoveel mogelijk vrouwen in Drenthe willen bereiken, die mogelijk belangstelling hebben voor politiek.’