Voorjaarsnota 2019: voorloper op Begroting 2020

Door Hendrikus Loof op 21 juni 2019

Normaal gesproken zet het College van Gedeputeerde Staten in de Voorjaarsnota haar plannen voor het nieuwe begrotingsjaar uiteen. Fracties kunnen daar dan op reageren en met eigen accenten en plannen komen. Omdat 2019 een verkiezingsjaar is, gaat het dit keer wat anders. Dit gebeurt nu in het najaar bij de Begroting 2020. In het Drents Parlement werd niettemin al even vooruitgekeken, in de Statencommissie Omgevingsbeleid.

Onze gedeputeerde Cees Bijl (Financiën) legde Provinciale Staten legde uit dat het vreemd zou zijn wanneer het net nieuwe College van GS nu al met een uitgebreid verhaal naar Provinciale Staten zou komen. ‘Daarom is de Voorjaarsnota “beleidsarm”, zoals dat zo mooi heet.’ Neemt niet weg dat er wel ontwikkelingen op de provincie Drenthe afkomen. Zo liggen de inkomsten voor de provincie structureel anders dan eerder werd aangenomen. Er komt bijvoorbeeld minder geld uit Den Haag naar Drenthe: ‘Daar hebben we geen invloed op maar we moeten er wel rekening mee houden in onze plannen. Ook is er geen bijvoorbeeld geen verhoging van de motorrijtuigenbelasting voorzien voor de komende jaren. Wanneer we met deze uitgangspunten gaan rekenen, is er de komende vier jaren geen structureel overschot meer. Er ligt echter wel een coalitieakkoord en ook de wensen van alle partijen in het Drents Parlement willen we meenemen. Richting de Begroting 2020 gaan we proberen dat alles op een goede manier samen te brengen. Uiteindelijk moet het uit de lengte of de breedte komen: de begroting moet structureel sluitend zijn en daar hebben we ook úw inbreng voor nodig.’ Daarnaast zijn er nog wel eenmalige gelden beschikbaar voor de provincie. Cees Bijl hierover: ‘We stellen als college voor om daarmee een investeringsagenda van 50 miljoen euro op te tuigen. Ook voor de invulling daarvan willen we graag de ideeën van alle partijen in het Drents Parlement weten.’

Onze fractievoorzitter Hendrikus Loof gaf aan dat de fractie van de PvdA deze lijn kan volgen. ‘Onze fractie staat te popelen om er een beleidsrijk verhaal van te maken en het College te vragen onze wensen en ideeën te omarmen en op zoek te gaan naar de benodigde middelen. Op 3 juli gaan we nader in op het coalitieakkoord en zullen we aangeven wat voor ons van belang is in de komende jaren.’

De laatste vergadering van Provinciale Staten van dit politieke ‘seizoen’ vindt plaats op 3 juli vanaf 13.00 uur en is live te volgen op www.drentsparlement.nl.

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof