Door op 1 maart 2017

Vragen van de PvdA over handelswijze CdK

Tijdens de eerste termijn van de extra vergadering van Provinciale Staten over de handelswijze van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar heeft de PvdA-Statenfractie nadere vragen gesteld. Hoe kijkt de CdK terug op de opdrachtverstrekking voor de verbouwing van Huis Tetrode? En op welk moment werd hem duidelijk dat de opdracht door een familielid werd uitgevoerd?

Onze fractievoorzitter Roelie Goettsch gaf bij het begin van haar bijdrage aan dat er sprake is van veel teleurstelling, woede en onbegrip in de samenleving over deze kwestie.  Het is daarom goed dat Provinciale Staten van Drenthe de feiten en het handelen en gedrag van de Commissaris in het openbaar behandelen, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. ‘Kort samengevat: hoe is het gegaan en waarom is het zo gegaan?’

De eerste vraag van onze fractie had betrekking op de gang van zaken op 7 oktober 2015. Dit was het moment waarop de Commissaris met een ambtenaar de mogelijkheden verkende inzake de opdrachtverlening, omdat er tot dan toe geen voortgang was geboekt bij de verbouwing van Huis Tetrode. Er zijn veel onduidelijkheden over dat gesprek. Waarom heeft de CdK bijvoorbeeld niet gemeld dat één van de bedrijven (die mogelijk in aanmerking kwamen voor de verbouwingsopdracht) van een familielid was? En waarom heeft hij niet in dat gesprek kenbaar gemaakt dat hij op geen enkele wijze in het vervolgproces betrokken kon en wilde zijn?

De tweede vraag betrof de presentatie van het schetsontwerp op 17 november 2015. Bestuurlijk werd toen duidelijk dat de opdracht door een familielid was uitgevoerd. Hoe is dit proces precies verlopen? Welke afwegingen maakte de CdK op dit moment? Waarom heeft hij er toen niet voor gekozen om direct het College en de Staten te informeren over de ontstane situatie?

Op basis van de beantwoording van de vragen zullen wij ons oordeel bepalen over de handelwijze van de Commissaris in de opdrachtverlening voor Huize Tetrode.