22 april 2017

Waarnemend CdK Jozias van Aartsen geïnstalleerd

Tot voor kort was hij burgemeester van Den Haag, nu is voormalig minister Jozias van Aartsen waarnemend Commissaris van de Koning in Drenthe. Een zeer ervaren bestuurder derhalve. Bij de vergadering van Provinciale Staten op 19 april werd hij geïnstalleerd.

Jozias van Aartsen neemt de komende tijd de functie van waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Drenthe waar. De ministerraad heeft dit op 31 maart jl. op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten. Bij het aanvaarden van de voorzittershamer zei Van Aartsen onder meer: ‘Uitgangspunt zal voor mij de stelregel die mijn vader mijn ingeprent heeft: gekozenen gaan voor benoemden. U, de gekozen volksvertegenwoordiging, bent het die uiteindelijk beslist, ik zal uw voorzitter zijn. Boven de partijen staand. Vooral luisterend. Heel goed luisterend.’

De PvdA-Statenfractie wenst de heer Van Aartsen veel succes toe en kijkt uit naar een plezierige samenwerking.