Werkbezoek Gasselternijveen: de handen ineen voor een leefbaar dorp

Door Kees de Graaf op 18 maart 2020

Het zijn bijzondere tijden. Een week later en het werkbezoek aan Gasselternijveen op woensdag 11 maart zou niet door zijn gegaan. Nu kwam de PvdA-Statenfractie – vergezeld van de raadsfracties van Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal – wel langs, om te kijken hoe er in dit dorp aan wonen, zorg en welzijn wordt gewerkt. Een inspirerende middag; de ervaringen die in Gasselternijveen worden opgedaan zijn ook elders bruikbaar.

Statenfractievoorzitter Hendrikus Loof haalde in z’n openingswoord het bezoek aan dat Provinciale Staten vorig jaar aan het dorp bracht. Een bliksembezoek volgens hem dat geen recht deed aan de vele inspanningen die het dorp zich getroost om de leefbaarheid op peil te houden. Hij was er desondanks toen al van onder de indruk. Alle reden dus om nu voor een langer bezoek terug te komen. Plezierig ook dat de fracties van de PvdA van de omliggende gemeenten aanwezig zijn; op deze manier is er goede gelegenheid elkaar te spreken en te leren van wat er in Gasselternijveen wordt georganiseerd om de leefbaarheid op peil te houden.

 

Dorpshuis van het jaar

De naam zegt het al: het Multifunctioneel Centrum De Spil is de spil van het dorp (ruim 1.800 inwoners). Coördinerend beheerder Anda Vonk liet met haar presentatie zien hoeveel initiatieven inmiddels gebruik maken van het MFC. Het aantal en de variatie zijn indrukwekkend. Niet voor niets werd De Spil in 2017 uitgeroepen tot Dorpshuis van het Jaar in Drenthe. Sinds de opening in 2014 is er veel gebeurd, het gebouw is een onderneming geworden aldus Anda. Dat vraagt om goede werkafspraken met alle betrokken partijen. Gelukkig is de samenwerking uitstekend: ‘Je maakt elkaar sterker door samen op te trekken.’ Ook partijen van buiten het dorp weten de locatie inmiddels goed te vinden. Doordat het MFC er is gekomen, zijn ook andere initiatieven ondernomen. Zo heeft de woningcorporatie de woningen in de omliggende wijk verbeterd. Plannen voor de toekomst zijn er ook voldoende. Onder meer het betrekken van de jongeren staat hoog op de agenda.

 

Supermarkt gered

Piet Wolters, betrokken dorpeling en voorzitter van dorpscoöperatie De Brug, nam de aanwezigen vervolgens mee langs de informele zorg die zijn organisatie in het dorp verleent. Een mooi dorp maar ook het armste dorp van de gemeente Aa en Hunze, dat vergt zorg en aandacht. Het begin van de coöperatie ligt in de redding van de plaatselijke supermarkt; de inwoners brachten hiervoor gezamenlijk 40.000 euro op zodat de super open kon blijven. Volgens Wolters een markant punt in de dorpsgeschiedenis. Ineens werd duidelijk dat dingen wel konden lukken mits de schouders eronder werden gezet. Een van de ruimtes in De Spil bleek nog leeg te staan en dat was de aanleiding om met een koffieochtend te beginnen. Die actie groeide uit tot ‘De Huiskamer’ van Gasselternijveen, een formule die inmiddels in een tiental andere dorpen ook is uitgerold.

 

Veel projecten

Al verder denkend kwam het idee van een dorpscoöperatie op, onder meer geïnspireerd door de ervaringen in Hollandscheveld. Een aantal enthousiaste vrijwilligers richtte de coöperatie op en bracht hier de bestaande organisatie Dorpsbelangen in onder. Met een enquête onder de inwoners werd achterhaald waar behoefte aan bestaat en waar de mensen zelf een bijdrage aan willen/kunnen leveren. Onder de vlag van De Brug zijn inmiddels tal van projecten gestart zoals de aanschaf van een eigen bus (‘De Spil Express’) om dorpsinwoners mee te kunnen vervoeren. Maar denk ook aan een natuurspeelplaats, een trimbaan, een dorpsmoestuin en het onderhoud van het kerkhof. Ambities voor de toekomst zijn er zeker ook: voorzien in ouderenhuisvesting, aanpak van de eenzaamheid, aanwending van het gebiedsfonds windmolens voor de leefbaarheid in het dorp en de realisatie van een eigen zonnepark. Wanneer dan ook nog de langgekoesterde wens van het terugbrengen van het water in het dorp is gerealiseerd, kan Gasselternijveen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

 

Ter harte

De Statenfractie gaf bij het slot van het werkbezoek aan dat alle praktische tips en wensen (bijvoorbeeld over de moeizame manier waarop provinciale subsidies kunnen worden verkregen) ter harte worden genomen. Volgens Hendrikus Loof is dat zeker een toegevoegde waarde van deze werkbezoeken: in kaart brengen wat er goed gaat maar ook wat nog beter kan. Daar leren we met elkaar veel van.

 

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Mooiste plek in het stroomgebied van Hunze en Aa’s? Het uitzichtspunt Belvedere bij Schipborg, met brede blik op het landschap van de Drentsche Aa. Word blij van… Enthousiaste mensen die met passie gaan voor de goede zaak.  In de politiek beland door? Een oproepje in 2010 van mijn PvdA-afdeling in Tynaarlo in de krant: “kandidaten

Meer over Kees de Graaf