10 januari 2015

Zonne-energie voor iedereen bereikbaar

Voor de opwekking van elektrische energie wordt steeds vaker gedacht aan andere vormen van opwekking en kleine systemen. We hebben al een Drentse Energie organisatie, deze houdt zich nu nog alleen bezig met financieel ondersteunen van alternatief geproduceerde elektriciteit. Daar wil de PvdA ook opwekkingseenheden en afname faciliteiten bij ontwikkelen.

Alternatieve energie 

Verhuur je dak! Wie zijn dak verhuurt, wordt automatisch deelnemer en afnemer van de Drentse Energie Maatschappij en deelt als aandeelhouder mee in het rendement. Als dak-eigenaar hoef je niet te investeren in installaties, je deelt wel mee in het rendement.

De provincie kan nog veel meer doen. Alternatieve opwekking van energie via het wegdek. Binnenkort is het mogelijk en de Provincie kan haar Provinciale wegennetwerk hiervoor openstellen. Bij Groningen Airport Eelde kunnen ook zonnepanelen geplaatst worden. Wie geen geschikt dak heeft, kan hieraan deelnemen.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 22