Voorzitter Werkgroep Toegankelijkheid, voormallig Statenlid

Hans Hornstra

Goringbos 5
7863 PZ Gees

Geboortedatum 8 oktober 1951

Wat is je achtergrond?

Docent economie en decaan aan RSG Wolfsbos Hoogeveen; doctoraal sociologie en eerstegraads economie opleiding; Bestuurlijke ervaring: onder andere bestuurslid/ voorzitter van verschillende PvdA afdelingen; voorzitter stedenband Hoogeveen – Martin (Slowakije); bestuurslid Plaatselijk Belang Gees; bestuurslid/voorzitter opbouwwerk.

Wat wil je de komende vier jaar bereiken?

Graag wil ik mij blijven inzetten voor de kernwaarden, rust, ruimte, groen en schone lucht. Ook wil ik er voor zorgen dat er meer duurzame energie wordt opgewekt. Daarnaast wil ik proberen te voorkomen dat door bezuinigingen van overheden het zorgvuldig opgebouwde sociale bouwwerk in Drenthe uiteen valt.

Wil je verder nog iets kwijt?

Voor een echt sterk en sociaal Drenthe is een grote PvdA nodig. Mandielig ( solidariteit) is waar het om gaat.