Door Peter Zwiers op 12 maart 2015

Drenthe duurzaam: zo doen we dat!

De PvdA Drenthe staat voor bewuste en heldere keuzes waar het gaat om duurzaamheid. Investeren in nieuwe technieken,  met name in zonne-energie. Ook wil PvdA Drenthe werk maken van de verduurzaming van de Drentse huurwoningen. De provincie Drenthe moet, in samenwerking met de woningcorporaties, een actieplan uitwerken om alle Drentse huurwoningen voor 2035 energieneutraal te maken. Dit levert niet alleen fors lagere woonlasten op, maar ook nog eens werkgelegenheid!

Verhuur je dak!
Ook wil de PvdA Drenthe het mogelijk maken dat particulieren hun dak kunnen verhuren voor de plaatsing van zonnepanelen. Wie zijn dak hiervoor verhuurt wordt automatisch deelnemer en afnemer van de Drentse Energie Maatschappij. Als dak-eigenaar hoef je niet te investeren in de installaties, je deelt wél mee in het rendement. Zo werken we samen aan de verduurzaming van onze samenleving!

Goedkope leningen voor energiebesparende investeringen dorpswinkels
Daarnaast moet ook het Drentse MKB, en met name de kleinere dorpswinkels, gebruik kunnen maken van goedkope leningen om de energielasten naar beneden te brengen. PvdA Drenthe wil het investeren in energiebesparing goedkoper maken en daarmee het bestaansrecht van kleine winkels, met name in de dorpen versterken en daarmee het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de dorpen op peil houden. Het Statenlid Peter Zwiers pleit ervoor dat de provincie Drenthe het initiatief neemt om, net als bij de zonnelening, te onderzoeken of het mogelijk is een duurzaamheidslening voor dorpswinkels op te stellen. De zonnelening voor particulieren kent een tarief dat 3% onder het markttarief ligt. Dat zou ook voor de lokale ondernemers een uitkomst kunnen zijn.

Diederik Samsom neemt duurzaamheidsplan van PvdA Drenthe in ontvangst
PvdA-Statenlid PDrenthe Duurzaameter Zwiers wil laten zien dat duurzaamheidsmaatregelen prima geschikt zijn om energielasten te verlagen en op die manier voorzieningen in stand te houden. Daarom heeft hij afgelopen week een duurzaamheidsplan aangeboden aan Diederik Samsom. De partijleider van de PvdA reageerde enthousiast op het plan. Hij toonde zich bereid om zich ook in Den Haag sterk te maken voor deze punten.

Klik hier voor ons 10-puntenplan voor een duurzaam Drenthe!

Leefbaarheid
Het plan bestaat uit een tiental concrete voorstellen voor particuliere woningen, sportverenigingen, dorpshuizen en scholen. Zwiers ziet duurzaamheid als middel om de leefbaarheid te borgen. Een gemiddelde voetbalvereniging is al gauw meer dan 25% van de middelen op de begroting kwijt aan energielasten. Daar is een hoop in te verdienen door duurzame maatregelen te treffen.

Zonne-energie
Een prominente plek in het plan heeft zonne-energie. Dit kan goed ingezet worden op dorpshuizen, sporthallen, scholen en natuurlijk particuliere woningen. Er zijn tienduizenden woningen geschikt voor zonnepanelen. De PvdA Drenthe wil hier werk van maken. Ook LED-verlichting is een onderdeel van het plan. Gebruik van LED-verlichting kan leiden tot een besparing van maar liefst 50% op de energiekosten.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers