Door Peter Zwiers op 4 maart 2016

Drenthe veiliger maken met Buurtpreventie

De laatste tijd worden met name in Zuidoost Drenthe en de regio Hoogeveen veel inbraken gepleegd. Zowel in stedelijk gebied als in de dorpen worden vele meldingen gedaan van inbraken en pogingen tot inbraak. Buurtpreventie kan helpen om de buurt veiliger te maken.

Daarnaast zijn de sociale contacten de afgelopen jaren afgenomen, ook op het platteland. We kennen onze buurt steeds minder. We weten daarom soms niet of onze buurtgenoot eenzaam is of een helpende hand kan gebruiken. We moeten weer meer naar elkaar omzien.

Goede voorbeelden

Gelukkig zijn er goede voorbeelden, in onze eigen provincie bijvoorbeeld Beilen-West, waar sinds enkele jaren een buurtpreventie-team actief is. Een team dat in de eerste plaats fysiek aanwezig is in de wijk en zo van alles signaleert. Daarnaast is er digitaal een plek gecreëerd waar inwoners hun zorgen, klachten en opmerkingen kwijt kunnen. Deze punten worden dan doorgegeven aan de gemeente, politie of andere instantie. En het werkt. Een afvaardiging van de statenfractie van Drenthe en de raadsfractie van Midden-Drenthe brachten onlangs een bezoek aan het buurtpreventieteam Beilen-West.

Buurtpreventie werkt

Uit onderzoek na 5 jaar buurtpreventie in Breda is gebleken dat de bewoners zich veiliger voelen en er meer saamhorigheid in de dorpen en wijken is. Daarnaast is gebleken dat in buurten waar buurtpreventie actief is, het aantal woninginbraken daalt. Zo kan ook de bejaarde overbuurvrouw worden geïnformeerd als er een illegale collecte wordt uitgevoerd en kan er worden gelet op de woning van de buurman die even een paar dagen naar het ziekenhuis moet. Samen voorkomen dat ongewenste situaties ontstaan is de kern van Buurtpreventie.

Drenthe, kom in actie

Inbrekers schijnen zelfs wijken te mijden waar het zichtbaar is dat er Buurtpreventie actief is! Drenthe kent nog weinig initiatieven op het vlak van Buurtpreventie. Een nieuwe vorm, via WhatsApp, wint aan populariteit, maar het gaat nog traag. Via de website wabp.nl kunnen Whatsappgroepen zich aanmelden. In Drenthe is het aantal aanmeldingen nog opvallend laag. Inwoners van Drenthe kunnen deze handschoen zelf oppakken in hun eigen straat of buurt.
Bij initiatieven op wijkniveau zouden de gemeenten een ondersteunende rol kunnen spelen, met een raamwerk hoe succesvol een preventieteam op te zetten is naar het voorbeeld van Beilen-West en door de weg te wijzen naar de wijkagent en andere instanties. Ook kan de gemeente eventueel faciliteren in opstartkosten.

Natuurlijk is het geen vervanging voor het werk van de politie of andere instanties. Maar door weer naar elkaar om te zien, kunnen we onze Drentse dorpen en wijken veiliger en gezelliger maken.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers