Door op 4 maart 2015

Geld voor kwetsbare jeugd bij sportclubs

PvdA-Drenthe is verheugd over het bericht dat de provincie Drenthe 100.000 euro beschikbaar stelt voor sport en jeugdzorg. PvdA-Drenthe en PvdA-lijsttrekker en gedeputeerde (o.a. sport & jeugdzorg) Ard van Der Tuuk hebben zich hier de afgelopen tijd voor ingezet. Vanuit de zorg (CJG) worden sportclubs ondersteund om kinderen te begeleiden die risico lopen om in de jeugdzorg terecht te komen. In vier gemeenten draaiden in 2014 succesvolle pilots, per 1 maart 2015 volgen Hoogeveen, Borger-Odoorn, Tynaarlo en Noordenveld.

Op initiatief van de provincie Drenthe worden sportclubs onderdeel van preventie in de jeugdzorg. Ook wordt de uitval bij sportverenigingen in de kwetsbare leeftijd tegengegaan.

De eerste signalen van deze projecten zijn zo positief, dat de provincie heeft besloten om nogmaals een impuls te geven aan de combinatie sport en jeugdzorg.

Sinds 2009 werkt de provincie met het programma Positief Opvoeden Drenthe (POD) samen met de Drentse gemeenten om te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen. Gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA, sport en jeugdzorg): “Kinderen moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen en met steun van hun ouders en hun sociale omgeving gezond en veilig kunnen opgroeien. Scholen spelen daarin al langer een rol, maar sportclubs zijn ook van grote waarde voor de sociale omgeving van kinderen. Ik ben heel erg blij met dit project en het enthousiasme van alle gemeenten om sport te verankeren in hun jeugdzorgbeleid.”

De provincie Drenthe heeft de afgelopen jaren veel zorg besteed aan de zorgvuldige overdracht van de jeugdzorgtaken naar gemeenten. Ook in 2015 kunnen gemeenten daarom nog een beroep doen op provinciale middelen om hun lokaal beleid verder te versterken. De provincie zorgt daarbij ook voor monitoring van de effecten. Als de projecten succesvol zijn, kunnen gemeenten uiteindelijk geld besparen bij de inkoop van gespecialiseerde zorg.

Het project, POD- Sport, heeft een stuurgroep met daarin enkele gemeenten, de Tinten welzijnsgroep en Drenthe Beweegt.

Verwey Jonker (dé expert Niels Hermens) en PIONN onderzoeken op verzoek van de provincie per 1 maart 2015 de verschillende ontwikkelingen en komen met aanbevelingen, zodat elke gemeente vanaf 2016 sport en jeugdzorg optimaal kan verbinden. Drenthe Beweegt coördineert de projecten.

(Bron: http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@114758/geld-kwetsbare-jeugd/)