Door Hendrikus Loof op 13 maart 2015

Huren in Drenthe: woonlasten in de tang!

De woonlasten van de huurders naar beneden, dat moet de kern van het huurbeleid zijn! Wat de PvdA Drenthe betreft moet de provincie wat dit aangaat niet alleen maar toekijken, maar ook een actieve rol spelen. Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van een actieplan om meer sociale huurwoningen te verduurzamen. In goed Nederlands: de energielasten moeten omlaag. En wel zodanig dat de woningen uiteindelijk energieneutraal worden. Dat is goed voor de huurder en zijn portemonnee. Dat is ook goed voor ons milieu. Én het is ook heel prettig voor de werkgelegenheid want al die duizenden woningen moeten uiteindelijk wel worden aangepakt.

Energielasten in Drenthe
De gemiddelde huurder in Drenthe betaalt maandelijks € 125,- als voorschot op de energienota. Twee oudergezinnen betalen liefst € 170,- per maand en de 1- en 2 persoonshuishoudens betalen gemiddeld bijna € 100,- per maand. Tel daar de gemiddelde huren eens bij op. Voor alle huurders ligt dat bedrag op € 495,- per maand. Ook hier weer uitschieters natuurlijk: de 1- en 2 persoonshuishoudens tot 23 jaar zitten op € 420,- en de gezinnen (2 personen of meer) komen gemiddeld boven de € 500,- huur per maand uit.

Netto zijn alle huurders gemiddeld ongeveer € 595,- per maand kwijt aan woonlasten: energie, water, huur en gemeentelijke lasten. Dit alles blijkt uit een actueel woonlastenonderzoek (2014) dat 6 van de 8 Drentse corporaties onder 35.000 Drentse huurders hebben uitgevoerd. Het onderzoek biedt een degelijk inkijkje in de financiële positie van onze inwoners die om te kunnen wonen, afhankelijk zijn van een sociale huurwoning. Gemeentes en woningcorporaties halen meer dan voldoende gespreksstof uit het onderzoek om daar vervolgens ook gezamenlijk beleid op te gaan ontwikkelen.

Energieconvenant: nog een tandje erbij!
Onlangs hebben alle Drentse corporaties met de provincie een nieuw Energieconvenant afgesloten. Het eerste convenant dateerde uit 2008 en sindsdien is het energiegebruik met gemiddeld 8% afgenomen. Dat klinkt aardig maar is volstrekt onvoldoende om daadwerkelijk bij te dragen aan verlaging van de woonlasten. De huren zijn, zeker de laatste 2 jaar, explosief gestegen en de gemiddelde inkomens zijn er eerder op achteruit dan vooruit gegaan. In het nieuwe Energieconvenant 2015 – 2020 zijn de ambities nou niet echt hemelbestormend te noemen. Aandacht voor dit en aandacht voor dat maar geen hard geformuleerde doelstellingen. Natuurlijk geven we de partijen een kans en het is goed om in het convenant te lezen dat er afspraken gemaakt worden over het volgen van de uitvoering en de behaalde resultaten. Maar een tandje erbij, zodat we in 2035 alle huurwoningen in Drenthe energieneutraal kunnen noemen, is wat de PvdA betreft een must. Wij gaan daarom in de komende periode scherp toezien op de effecten van het convenant.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof