Door op 6 februari 2015

Meer stageplekken voor jongeren voor betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt

Zoveel mogelijk mensen aan het werk, daar gaat de PvdA Drenthe voor. Werk en inkomen vormen nog steeds de onmisbare basis voor het opbouwen van een eigen, onafhankelijk bestaan. Voor de Drentse jongeren willen we de aankomende periode inzetten voor een betere aansluiting van hun opleiding op de arbeidsmarkt. Het opbouwen van een toekomst en een zeker bestaan, te bereiken door investeringen in de werkgelegenheid in Drenthe, staan hierbij voorop.

Stages en werken in Duitsland: mogelijkheden en obstakels

Afgelopen week begonnen twintig Drentse jongeren over de grens in Duitsland aan hun stage in de zorg. In de verpleeghuis- en thuiszorgsector zijn nog eens vijftig stageplekken beschikbaar. PvdA-gedeputeerde Ard van der Tuuk wenste ze succes bij deze volgende stap in hun opleiding. Vanwege een gebrek aan stageplaatsen in de Drentse zorgsector wordt leerlingen door grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden de kans geboden om in Duitsland, waar juist een gebrek is aan leerlingen en vakkrachten in de zorg, ervaring op te doen op de werkvloer.

Netwerk ZON is het netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Netwerk ZON wordt gevormd door de vijf samenwerkende onderwijsinstellingen (de ROC’s Noorderpoort, Alfa-college, ROC Menso Alting, Drenthe College en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen). Aan de netwerkorganisatie zijn door middel van de platforms verbonden: 12 vmbo-scholen, Calibris, 120 zorg- en welzijnsinstellingen en ZorgpleinNoord. (klik hier voor het volledige bericht op de website van de provincie Drenthe).

Ook in andere sectoren vinden mensen uit de grensregio’s werk in Duitsland.  Eind januari kwamen al zo’n twintig Nederlandse werkzoekenden met vijf Duitse werkgevers in de zorg bijeen bij het UWV in Emmen. Tal van wettelijke hindernissen maakt deze stap echter voor veel mensen nog te groot. De PvdA wil dat de nadelige gevolgen van grenswerk voor onder meer de sociale zekerheid, de zorgverzekering en de hypotheekrenteaftrek verder worden aangepakt. Dit moet allereerst op nationaal niveau tussen Nederland en Duitsland worden gedaan. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer zet zich hier vol voor in.

Waar we ook voor staan: aansluiting van onderwijs op werk en kennisoverdracht

Ook wil de PvdA Drenthe dat voor jongeren in Drenthe zelf meer stageplekken beschikbaar komen, onder andere voor functies in het techniekonderwijs op MBO en MBO+ niveau. De overdracht van kennis en vakmanschap van oudere werknemers op de komende generatie die in de aankomende decennia hun brood moeten verdienen is essentieel. Klik hier voor ons standpunt!

RudolfBoschPortretIk wil me, samen met andere kandidaten, hard maken voor een initiatief van het Netwerk Jonge politici PvdA Drenthe: het inschakelen van ‘stagemakelaars’ en het oprichten van een duidelijk herkenbaar regionaal platform waar jongeren en werkgevers elkaar kunnen vinden. Waar werkgevers zich kunnen presenteren en stageplekken kunnen aanbieden en jongeren een stageplek van hun keuze kunnen vinden. Tijdens de afgelopen twee jongerendebatten werd dit als één van de wensen van de Drentse jongeren naar voren gebracht. In Emmen werd een dergelijk initiatief in het kader van de week voor de techniek door het Drenthe College en Werk en Vakmanschap al genomen. De PvdA Drenthe wil zulke initiatieven vanuit de provincie graag ondersteunen. Ondertussen hebben zich bij de PvdA-Statenfractie al enkele geïnteresseerde partijen gemeld die enthousiast gereageerd hebben en stageplekken beschikbaar zouden willen stellen.

Goed onderwijs, uitzicht op werk en behoud van vakkennis: daar gaan we voor!