Door op 11 november 2015

Opvang volgens de menselijke maat

De Partij van de Arbeid in Drenthe wil dat bij de opvang van vluchtelingen in onze provincie rekening wordt gehouden met de menselijke maat van Drenthe. Dat betekent volgens ons: kleinschalig en met garanties voor menselijk contact voor hen die in de directe omgeving van de opvang wonen én garanties voor de bevordering van de plaatselijke werkgelegenheid.

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Een tekst van Thé Lau, die vandaag actueler is dan ooit in deze 21e eeuw. 60 miljoen mensen op de vlucht, eindeloze conflicten en uitzichtloze toekomst voor miljoenen kinderen. Mensen in grote nood, met een stroom vluchtelingen als gevolg; mensen die moeten worden opgevangen. Hoewel de aantallen minder groot zijn dan enkele tientallen jaren geleden, brengt de opvang felle discussies met zich mee. Discussies waarin soms grenzen worden overschreden, mede als gevolg van onvoldoende helderheid en eenzijdig beleid van het COA-het Centraal Ogaan Opvang Asielzoekers.

Menselijke maat

De Partij van de Arbeid in Drenthe wil daarom een pleidooi houden voor opvang langs de lat van de menselijke maat: kleinschalig, passend bij het wonen in Drenthe en niet ontwrichtend voor de lokale samenlevingsstructuren in dorpen en kleine kernen Waar sprake is van grotere bevolkingsconcentraties, zoals in Emmen, Assen en Hoogeveen, kan ruimte zijn voor grootschaliger opvang. Voor het overige zijn er in Drenthe voldoende locaties waar kleinere aantallen vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

 

Kansen
Die kleinschaligheid schept de kansen waar de Partij van de Arbeid waarde aan hecht:

• Meer mogelijkheden tot directe communicatie met de omgeving
• Meer mogelijkheden voor de vluchteling om zich thuis en geborgen te voelen
• Meer kansen voor de plaatselijke bevolking om contact te maken en de vluchteling te helpen met de taal en het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving
• Meer kansen, en voor de PvdA een eis, om plaatselijke werkgelegenheid te scheppen: het COA behoort personeel en leveranties te betrekken uit de directe omgeving van de opvanglocaties
• Meer mogelijkheden bij klachten uit de omgeving direct in te grijpen en voor alle betrokkenen veiligheid te garanderen

De PvdA wil investeren in mensen om ze in staat te stellen deel te nemen aan onze maatschappij. Daarbij zijn en blijven onze wetten en regels uitgangspunt voor iedereen in dit land.

Draagvlak
Wie streeft naar draagvlak voor de opvang van vluchtelingen, en de PvdA doet dat, en daarbij geen rekening houdt met de omgeving waar de vluchteling terecht komt, is bezig dat draagvlak af te breken. De burger moet het kunnen overzien, zich niet overvallen voelen, zich serieus genomen voelen in zijn angsten en gevoelens. En dat kan niet als de aantallen zó hoog zijn dat ze de menselijke maat van Drenthe overstijgen.

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Dus ook van de plaatselijke bakker, ook van de werkloze in het dorp die bewaker kan worden, ook van de inwoner die bang is en een luisterend oor zoekt, van de vluchteling die onze kinderen op school kan vertellen over zijn land. Het gaat er maar om dat we nú leren de kansen sámen te benutten.