Door op 9 juni 2014

PvdA Drenthe wil ambitieuze taakstelling Participatiewet voor provincie Drenthe

Assen- De PvdA-Statenfractie heeft vragen gesteld over de taakstelling van de provincie Drenthe voor banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De statenleden Peter Zwiers en Michel Berends hebben schriftelijk gevraagd naar de stand van zaken en de ambitie van het College van Gedeputeerde Staten. Aanleiding hiervoor zijn de afspraken die onlangs tussen provincies zijn gemaakt in het IPO.

De PvdA Statenfractie wil weten in hoeverre er nu al invulling wordt gegeven aan deze doelstelling. Ook hebben de statenleden gevraagd naar verdere mogelijkheden om invulling te geven aan deze banen. De sociaal-democraten willen de lat graag zo hoog mogelijk leggen. In Drenthe wonen relatief veel mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Volgens de PvdA-fractie zal de provincie het goede voorbeeld moeten geven, ook in haar rol als werkgever. Zodra de antwoorden van het College van GS er zijn, zal de fractie kijken of er nog verdere stappen nodig zijn om tot een ambitieuze taakstelling te komen.