Door op 2 juni 2015

PvdA: ‘Kantoor nieuw waterschap hoort in Meppel’

De PvdA Drenthe en de fractie van de PvdA binnen het waterschap Reest&Wieden zijn teleurgesteld dat het nieuwe waterschap, Drents Overijsselse Delta [de huidige waterschappen Groot Salland en Reest & Wieden], haar hoofdkantoor in Zwolle wil vestigen. De PvdA ziet liever dat Meppel als locatie voor het nieuwe hoofdkantoor wordt gekozen.

Werkgelegenheid
De PvdA Drenthe vindt het bitter dat het laatste hoofdkantoor van een waterschap onze provincie zou gaan verlaten. Nog veel belangrijker vinden de sociaal-democraten het feit dat opnieuw werkgelegenheid uit Drenthe verdwijnt. Het nieuwe waterschap, Drents Overijsselse Delta, biedt plaats aan ruim 500 medewerkers, waarvan zo’n 200 uit Meppel komen. Alhoewel geen banen worden geschrapt zal het vertrek van het waterschap uit Meppel op lange termijn wel degelijk gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en dynamiek in Meppel, zo vreest de PvdA. Daarbij moet ook gedacht worden aan verlies van werk voor bijvoorbeeld schoonmaak en onderhoud van het kantoorgebouw en het geleidelijk verschuiven van woonplaatskeuze door nieuwe werknemers, die zich in de loop der jaren eerder in Zwolle zullen gaan vestigen.

Draagvlak
Alle Drentse politieke partijen maken zich al langere tijd zorgen om de werkgelegenheid die onze provincie dreigt te verlaten. Daarbij valt te denken aan de mogelijke sluiting van Philips in Emmen maar ook de voorgenomen reorganisatie bij de Belastingdienst. De PvdA in Drenthe gaat zich inzetten om ook bij andere partijen draagvlak te vinden voor haar standpunt om alsnog Meppel als vestigingsplaats voor het hoofdkantoor van het nieuwe waterschap te kiezen. Op 1 juli moeten de Provinciale Staten van Drenthe de fusie definitief goedkeuren.