PvdA verheugd over Sociale Agenda Drenthe

Door Ralph du Long op 25 juni 2020

De Statenfractie van PvdA Drenthe is verheugd dat het College van Gedeputeerde Staten de Sociale Agenda 2020-2023 heeft uitgebracht. In de Statencommissie FCBE van woensdag 24 juni sprak het Drents Parlement hier uitgebreid over. PvdA-Statenlid Ralph du Long pleitte ervoor al op korte termijn werk te maken van een Adviesraad Toegankelijkheid. Ook vroeg hij aandacht voor discriminatie en racisme in Drenthe.

Het is een onderwerp met een langere geschiedenis: het sociale beleid van de provincie Drenthe. Al in 2015 pleitte onze toenmalige fractievoorzitter Roelie Goettsch voor een hernieuwde inspanning van de provincie op sociaal gebied, in aanvulling op het belangrijke werk dat gemeenten op dit vlak verrichten. Bij de behandeling van het collegeakkoord voor de periode 2015-2019 zei Roelie: ‘Een nieuwe beleidsnota Sociaal Domein zal inhoudelijk handen en voeten moeten geven aan dat beleid. Belangrijk dat de provincie daarin verantwoordelijkheid neemt om met partijen in gesprek te gaan.’ In de jaren erna kwam het onderwerp regelmatig terug op de agenda van het Drents Parlement. Onze Statenfractie bleef hameren op het belang ervan. Samen met GroenLinks en de SP werden regelmatig moties over dit onderwerp ingediend. En tijdens de afgelopen verkiezingscampagne benoemde de PvdA dit tot een van de kernpunten in haar visie op de toekomst van Drenthe.

Ons kindje

Het nieuwe College van GS heeft onder leiding van gedeputeerde Hans Kuipers de uitdaging met enthousiasme opgepakt en nu ligt er dan de ‘Sociale Agenda 2020-2023’. De PvdA is er blij mee, zo geeft Ralph du Long aan: ‘Sociaal beleid is voor ons een kernwaarde. Wij vinden dat elke overheid altijd oog moet hebben voor de sociale aspecten van haar beleid. Voor alles is die overheid er voor mensen. Een belangrijk element in de verkiezingen en voorwaarde om mee te doen aan deze coalitie.’ De ambitieuze en volwaardige agenda voor de komende periode spreekt aan: ‘We zijn ervan overtuigd dat dit onderwerp bij gedeputeerde Kuipers in de juiste handen is gelegd. Maar het voelt ook wel als co-ouderschap. Het is ook ons kindje en we willen er goed over waken.’ De PvdA wil er vooral voor zorgen dat het niet bij losse projecten blijft maar dat de aandacht voor sociaal beleid goed beklijft: ‘We gaan goed op de uitvoering letten.  En het zou wat ons betreft niet slecht zijn om na deze periode van projectmatige aanpak te kijken naar een langdurige, niet-projectmatige aanpak van sociale problematiek in Drenthe – ingebed in de provinciale organisatie.’

Meer focus

Een belangrijk aandachtspunt is toegankelijkheid, een onderwerp dat de PvdA – met een hoofdrol voor de Werkgroep Toegankelijkheid – in de vorige bestuursperiode krachtig op de agenda zetten. ‘Bij het begin van deze collegeperiode hebben we ingezet op een Adviesraad Toegankelijkheid. Een raad die Drenthe gaat helpen de meest toegankelijke provincie te worden. Maar in het ontwerp van deze Sociale Agenda is die raad omgevormd tot iets heel breeds: een adviesraad diversiteit en inclusie. Wij geloven niet dat dat gaat werken. Toegankelijkheid is heel specifiek: het gaat over de uitwerking van het toegankelijkheidsverdrag van de VN, met hele concrete uitwerkingen over hoe bijvoorbeeld publieke gebouwen moeten worden ingericht. Het gaat ook over ondertiteling en gebarentolken: het belang daarvan is in de laatste maanden ondubbelzinnig aangetoond. Dat is iets anders dan een algemene diversiteit en inclusie raad. We hebben de gedeputeerde opgeroepen om zich voorlopig alsnog tot een adviesraad toegankelijkheid te beperken.’

Racisme

Een ander onderwerp dat de PvdA ter sprake bracht in de Statencommissie FCBE was discriminatie en racisme, momenteel volop in de belangstelling. Ralph du Long licht toe: ‘De gedeputeerde zegt toe dat dit een plaats krijgt in de inclusieagenda die nog wordt opgesteld. Dat is mooi. Maar het is nu een actuele discussie en we willen graag weten wat de stand van zaken in Drenthe is op dit moment. Daarom hebben we gedeputeerde Kuipers gevraagd om zo spoedig mogelijk met een overzicht op dit terrein te komen.’

In zijn beantwoording gaf gedeputeerde Hans Kuipers aan tegemoet te kunnen en willen komen aan de wensen vanuit de PvdA-fractie. Zo wordt inderdaad eerst nu werk gemaakt van de Adviesraad Toegankelijkheid. Ook zegde de gedeputeerde toe om, in samenwerking met het landelijk en provinciaal meldpunt discriminatie, de stand van zaken in Drenthe te inventariseren. Zo spoedig mogelijk na de zomer wordt Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

[Afbeelding van truthseeker08 via Pixabay]

 

 

Ralph du Long

Ralph du Long

Mooiste plek in Drenthe? Uitzicht vanuit mijn woonkamer op de Ankerhof vijver in Assen. Vooral als er ijs ligt en het heeft gesneeuwd. Word blij van… Onvoorbereid in diepe waters worden gegooid in onbekende landen. In de politiek beland door? Het eerste zwarte gemeenteraadslid in Amsterdam, tevens een goede vriend. Morgen invoeren! Publieke goederen terug

Meer over Ralph du Long