Door op 30 november 2015

Rechtbank blijft in Assen

PvdA Drenthe is blij dat een volwaardige rechtbank in Assen behouden blijft. Vanmiddag draaide het bestuur van de rechtbank Noord-Nederland de plannen voor verplaatsing naar Groningen onder druk vanuit de eigen organisatie én de Drentse en landelijke politiek terug. Rechtspraak dichtbij de rechtzoekende Drentse burger is één van de belangrijkste principes van onze democratie en rechtstaat.

Eind augustus dit jaar werd bekend dat de rechtbank in Assen ontmanteld zou worden. Het plan was om in Assen alleen nog maar kleinere zaken te behandelen en om het kantoorpersoneel te verplaatsten naar Groningen. Voor PvdA Drenthe was dit onacceptabel. Zowel vanuit het oogpunt van de toegankelijkheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van de rechtspraak in Drenthe als vanuit het oogpunt van behoud van werkgelegenheid in Drenthe.

Zodra dit bekend werd heeft PvdA-Statenlid Ronald Koch dan ook het initiatief genomen om hierover vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten. Om de vragen kracht bij te zetten heeft hij samen met CU-Statenlid Alex Langius vervolgens steun gezocht bij alle overige statenfracties voor het stellen van de vragen namens de gehele Provinciale Staten.

Ronald Koch

PvdA-statenlid Ronald Koch

Ook zijn vanaf dat moment samen met de Asser gemeenteraad, het rechtbankpersoneel en de advocatuur diverse acties op poten gezet, zowel zichtbaar als meer op de achtergrond. Als publieksactie is een protestbijeenkomst in de Abdijkerk in Assen gehouden, waarbij een groot aantal rechters en advocaten in toga in een indrukwekkende optocht van het gerechtsgebouw naar de kerk liep. Ook is vanuit Provinciale Staten en de twaalf Drentse gemeenteraden een protestbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie gestuurd. Ook vonden lobby-acties  plaats richting leden van de Tweede Kamer.

Resultaat

En al deze inspanningen hebben resultaat gehad! Naar aanleiding van een breed in de Tweede Kamer gesteunde motie ter behoud van onder meer de Asser rechtbank, hebben de presidenten en de Raad voor de Rechtspraak vandaag besloten dat ook de rechtbank in Assen een volwaardige rechtbank blijft. Goed voor Drenthe, goed voor de Drentse burgers!