De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe: wat moeten we ermee?

7 december 2017

Het is voor veel Drenten ver hun bed show: het werk van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Een organisatie die huist in Assen en een aantal jaren geleden is opgericht door de 12 Drentse gemeenten en de provincie. De voornaamste taak van de RUD: de bescherming van het milieu in Drenthe. Water, bodem en lucht: alles wat ons omringt. De RUD behandelt aanvragen en vergunningen en ziet toe op de naleving. Best belangrijk werk dus.

Maar toch is de RUD nog onbekend. Totdat het geld op is (zo bleek deze zomer) en er een gat valt in de begroting, dan is er paniek. We vroegen Statenfractievoorzitter Roelie Goettsch om uitleg.

Waarom doen gemeenten dit werk niet meer zelf?

‘Vanuit de Rijksoverheid is erop aangedrongen om dit met elkaar te gaan doen. Dat zou een aantal voordelen hebben, zoals het bundelen van kennis. En het zou uiteindelijk ook goedkoper zijn dan wanneer iedere Drentse gemeente dit voor zichzelf zou blijven doen. Daarom is een paar jaar geleden de RUD opgericht, waar we allemaal aan meebetalen.’

Deze zomer kwam de RUD in het nieuws toen er plotseling een tekort van 400.000 euro in de begroting voor 2017 werd ontdekt. Dat was geen leuk bericht.

‘Nee, zeker niet. Helemaal niet omdat een nieuwe directeur was aangetreden die met dit bericht naar de gemeenten en de provincie terug moest. Een moeilijke start voor haar, omdat zij hier tegen de verwachting in mee werd geconfronteerd. Er is opdracht gegeven aan een bureau om te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. In Provinciale Staten hebben we daar onlangs met elkaar uitgebreid over gesproken. De conclusie was onder meer dat de RUD te maken heeft met een oplopend financieel tekort, dus ook na 2017. De organisatie is niet op orde, wat ook te maken heeft met twee rondes van bezuinigingen die al snel na de start plaatsvonden. Dat zorgde voor een moeizaam begin.’

Zegt het rapport ook iets over de rol van de gemeenten en de provincie? Als de gezamenlijke eigenaren van deze dienst?

‘Zeker, zij moeten ook de hand in eigen boezem steken. Het is te gemakkelijk alles over de schutting te gooien bij de RUD. Gemeenten moeten bijvoorbeeld veel beter hun informatie gaan aanleveren bij de RUD.’

Hoe moet het nu verder met deze dienst?

‘Ik heb in Provinciale Staten gezegd: de RUD is er, het moet nu goed georganiseerd worden. De bezuinigingen zijn te fors geweest, daarin moeten we zoeken naar een nieuw evenwicht. Daarbij moeten alle 13 deelnemers in eigen huis de boel ook beter aanpakken. Onze gedeputeerde Cees Bijl heeft dat ook aangegeven: we staan er met elkaar voor. Een goed milieu, dat vinden we voor alle Drenten van groot belang.’